ASIAKASKOKEMUSAUDITOINNIT

Asiakaskokemusauditoinnit on tarkoitettu B2B liiketoiminnassa toimiville yrityksille ja heidän asiakkailleen. Asiakaskokemusauditointien avulla ymmärrät asiakkaidesi tämänhetkisen tyytyväisyyden, heidän tarpeensa ja mitä he toivovat sinulta tulevaisuudessa. Asiakaskokemusauditointi on myös oiva tapa testata asiakkaasi ajatuksia uudesta liikeideastasi tai toimintatavan muutoksesta. 


ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN

Asiakaskokemuksen kehittäminen on pitkäkestoista kehitystyötä, jossa tavoitteellisuus antaa toiminnalle suunnan ja mittaamalla selvitetään, miten asiakaskokemuksen kehittämisessä edistytään. Asiakaskokemuksen auditointi on asiakkuuden johtamisen työkalu, jolla voidaan saavuttaa asiakkuuden nykytilan syvä ymmärryksen taso ja varmistaa näin, että asiakkuutta kehitetään tiedolla.

Asiakaskokemuksen kehittäminen perustuu yrityksen ja sen asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseen. Jos toimintaa tehdään pitkäjänteisesti ja avoimesti, voittavat niin yritys, kuin sen asiakkaatkin.   

MIHIN AUDITOINTIA VOIDAAN KÄYTTÄÄ?

  • Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen
  • Asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehitys
  • Asiakkuuden hoitomallin kehittäminen ja palvelupolun muotoilu
  • Myynnin mahdollisuuksien tunnistaminen uusilla ja nykyisillä liiketoiminta-alueilla
  • Refenrenssi - ja menestystarinoiden rungot
  • Kumppaniasiakkuuksien syventäminen

ASIAKASKOKEMUSAUDITOINNIT

Asiakaskokemusauditointi on työkalu asiakaskokemuksen nykytilanteen kartoitukseen. Asiakaskokemusauditoinnissa tutkitaan asiakkaan kokemuksia yrityksen palveluista katsoen nykytilan ja menneisyyden lisäksi asiakkaan tulevaisuuden tarpeita.  

Asiakaskokemusauditoinnit toteutetaan laadullisina puhelinhaastatteluina yrityksesi asiakkaille. Haastatteluiden runko räätälöidään sopimaan yrityksesi tavoitteisiin ja tarpeisiin sekä asiakkaidesi palvelupolkuun.

Asiakaskokemusauditointien pohjalta sinulle tuotetaan koostetut tulokset ja kehitystoimenpiteet, joiden avulla saat kokonaisvaltaisemman kuvan asiakkuuksiesi nykyisestä tilanteesta ja voit lopettaa arvailun.

  • Yrityksesi tavoitteiden ja asiakkaan palvelupolun mukaisesti räätälöidyt kysymykset

  • Puhelimitse toteutettavat laadulliset haastattelut avainasiakkaillesi

  • Objektiivisesti koostetut tulokset ja kehitysehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi

Alkaen 1400€ + alv

"Projekti ei vienyt minulta oikeastaan aikaa ollenkaan. Saimme auditoinnista tietoa, mitä läksimme hakemaan. Mitä juttuja tulisi kehittää ja missä onnistutaan nyt, sekä mitä meidän asiakkaat haluavat lisää myös tulevaisuudessa. (Asiakaskokemus auditointi) auttaa miettimään miten tässä mennään eteenpäin. Investointi auditointiin voi tulla yhdessä kaupassa jo takaisin."


PYYDÄ TARJOUSTA!