ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN

Asiakkuuksien johtaminen on asiakaspalvelua parhaimmillaan. Asiakkuuksien johtamisella voit syventää nykyisiä asiakassuhteita, kasvattaa myyntiä ja lisätä henkilöstön tyytyväisyyttä. Asiakkuuksien johtaminen lähtee asiakaspalvelualttiista organisaatiokulttuurista, asiakkaan polun ymmärryksestä ja yrityksenne tulevaisuuden tahtotilan määrityksestä.

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN

Asiakkaalle jokainen kontaktipiste (tai sen puute) yrityksesi kanssa rakentaa mielikuvaa asiakaskokemuksesta. Jotta yrityksesi tuottama asiakaskokemus pysyy laadukkaana, tulee sinun ja henkilöstösi ymmärtää asiakkaan polku yhtenäisenä kohtaamisten ketjuna. 

Asiakkaan palvelupolun varrella voi jo nyt istua useita potentiaalisia uudelleen oston hetkiä, jotka nyt jäävät hyödyntämättä. Tyytyväinen asiakas on yleensä myös paremmalla tuulella, mikä vaikuttaa suoraan myös oman henkilökuntasi hyvinvointiin!

 

  • Asiakkaasi palvelupolun muotoilu tukemaan yrityksesi asiakkuuksien johtamisen tavoitteita

  • Käytännön lähteiset askeleet asiakkuuden johtamisen tueksi ja konkreettiset toimintaohjeet eri kosketuspisteille

  • Asiakaskokemus auditoinnin toteuttaminen nykyisen asiakastyytyväisyyden, asiakkaan tarpeiden ja tulevaisuuden haasteiden ymmärtämiseksi

  • Asiakaskokemuksen jatkuvan kehittämisen suunnitelma osana asiakkuuksien arkipäiväistä johtamista


Hinta alkaen 1400€ +alv

"Yli 80% yrityksistä kokee, että he tuottavat loistavaa asiakaskokemusta, mutta asiakkaista vain 8% on samaa mieltä. " Bain & Company, Harvard Management update

MIHIN MUUHUN ASIAKASKOKEMUSAUDITOINTIA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ?

  • Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen
  • Asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehitys
  • Asiakkuuden hoitomallin kehittäminen ja palvelupolun muotoilu
  • Myynnin mahdollisuuksien tunnistaminen uusilla ja nykyisillä liiketoiminta-alueilla
  • Refenrenssi - ja menestystarinoiden rungot
  • Kumppaniasiakkuuksien syventäminen

ASIAKKAIDEN KERTOMAA:

"Lotta oli asiantunteva ja aloitteellinen etenijä projektissa ja minulla jäi tehtäväkseni ainoastaan lähettää tarvittavia tietoja ja kuvia. Vuorovaikutus sujui täydellisen mahtavasti ja Lotta on aivan ihana tyyppi, jonka kanssa on mukavaa keskustella ja näkemyksemme täsmäsivät hienosti. 6/5"

Yrittäjä Tero Vepsäläinen, Taontapaja Arcturus

KAIPAATKO TUKEA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISESSÄ? VARAA AIKA MAKSUTTOMAAN KONSULTAATIOON !