Lisäarvo

Luomalla arvoa luot asiakasuskollisuutta

Tässä blogissa avataan konkreettisesti, mitä arvo ja lisäarvo ovat sekä miksi arvon tuottaminen asiakkaalle on entistä tärkeämpää ja kuinka sitä voidaan yksinkertaisimmillaan tuottaa.  LUO ARVOA Kun mikään ei riitä. Hankkiessamme palveluita, ostamme aina arvoa. Yritys on meidän näkökulmastamme onnistunut, jos hankinnan arvolupaus on täytetty – eli olemme saaneet sitä mitä tilasimme. Tämä ei silti riitä […]

Luomalla arvoa luot asiakasuskollisuutta Read More »

5 keinoa luoda lisäarvoa palvelussa

Katso koko kuvaa Kuinka kasvattaa asiakkuuden elinkaaren arvoa? Tavoittele, että jokaisesta B2B-asiakkaasta tulisi palveluidesi ja yrityksesi suosittelija.  Suosittelija asiakkaita ei vain synny. Suosittelija asiakkaiden olemassaolo mahdollistetaan yrityksessä järjestelmällisellä, tavoitteellisella, mitattavalla ja johdetulla asiakastyöllä, joka ei lopu ensimmäiseen (tai toiseen) kauppaan. Suosittelija asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka omien kokemustensa pohjalta suosittelee palveluitasi eteenpäin toisille henkilöille. (Harward Business

5 keinoa luoda lisäarvoa palvelussa Read More »

Asiakas odottaa, että yrityksen arvolupaus lunastetaan

Myymme ja ostamme kaikessa kaupanteossa arvoa. Lapsena rakensimme pääsiäisen aikaan vitsan pajusta, jolla toivoimme saavamme vastalahjana makeisia. Ehkä sanomattakin oli jo selvää, että pelkällä pajulla ei karkkia irtoa – oksat tulee koristella suuremman saaliin toivossa. Jo tällöin toivoimme kasvattavamme pajunoksan arvoa, pelkästä oksasta, karkin arvoiseksi virvonta vitsaksi. YRITYKSEN ARVOLUPAUS – JA SIIHEN LIITTYVÄT ODOTUKSET Ennen

Asiakas odottaa, että yrityksen arvolupaus lunastetaan Read More »