Ostoprosessi

B2B-Asiakkaan ostomotiivi

Miksi ostan? B2B-asiakkaasi ostomotiivin ymmärtäminen voi olla avain kaupan voittamiseen. Ostomotiivista voit myös löytää oivan markkinaraon ja erottua.​ B2B-hankintojen takana on yksilön tavoin syntynyt tarve hankinnalle tai ongelma, joka tulee ratkaista. Kun tarve tai ongelma on yrityksessä tunnistettu, siirtyy yritys eteenpäin asiakkaan ostoprosessin mukaisesti Tarpeen tunnistamisen, Tiedonhaun, vaihtoehtojen vertailun ja ostopäätöksen kautta ostopäätöksen jälkeiseen aikaan. […]

B2B-Asiakkaan ostomotiivi Read More »

B2B-Ostajan riski

Riskit vaikuttavat ostopäätökseen Riskien pohtiminen mielletään usein liittymään vain talouteen ja taloudelliseen turvaan. Jokainen ostaja painii kuitenkin oston yhteydessä, tietoisesti tai tiedostamatta, myös muiden riskin kanssa. Kun hahmotat, mihin riskiryhmään asiakas palvelusi mieltää, voit tukea asiakastasi ostopäätöksessä oikealla tavalla ja viedä asiakaskokemuksen seuraavalle tasolle. Ostamisen riskit voidaan jakaa taloudellisten riskien lisäksi laadullisiin, sosiaalisiin, terveydellisiin ja

B2B-Ostajan riski Read More »

B2B-asiakkaan ostoprosessin ABC

Mitä tapahtuu B2B-asiakkaalle ennen kassan kilahdusta ja entä sen jälkeen? Vaikka kaikki vaiheet eivät ole sinun käsissäsi, yhdistää asiakas kaikki kokemuksensa sinuun ostopäätöksensä jälkeen. Katsotaan siis hieman tarkemmin mistä oikein on kyse. B2B-ASIAKKAAN OSTOPROSESSI B2B-hankintojen takana on syntynyt tarve hankinnalle tai ongelma, joka tulee ratkaista. Kun tarve tai ongelma on yrityksessä tunnistettu, siirtyy se eteenpäin

B2B-asiakkaan ostoprosessin ABC Read More »

5 keinoa luoda lisäarvoa palvelussa

Katso koko kuvaa Kuinka kasvattaa asiakkuuden elinkaaren arvoa? Tavoittele, että jokaisesta B2B-asiakkaasta tulisi palveluidesi ja yrityksesi suosittelija.  Suosittelija asiakkaita ei vain synny. Suosittelija asiakkaiden olemassaolo mahdollistetaan yrityksessä järjestelmällisellä, tavoitteellisella, mitattavalla ja johdetulla asiakastyöllä, joka ei lopu ensimmäiseen (tai toiseen) kauppaan. Suosittelija asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka omien kokemustensa pohjalta suosittelee palveluitasi eteenpäin toisille henkilöille. (Harward Business

5 keinoa luoda lisäarvoa palvelussa Read More »