Kohti ääretöntä ja sen yli

B2B-Asiakkuuksien Johtamisen konsultaatiossa rakennetaan asiakkuuksien Account Management Plan, joka perustuu yrityksesi henkilökunnan sekä sen asiakkaiden kokemuksiin parhaista käytännöistä ja kokemuksista. Account Management Plan sisältää seuraavat askeleet suunnitelman implementointiin yrityksenne arjessa sekä sen juuri teille rakennetut kehityksen seuraamisen mittarit.

Asiakkaalle jokainen kontaktipiste (tai sen puute) yrityksesi kanssa rakentaa mielikuvaa asiakaskokemuksesta. Jotta yrityksesi tuottama asiakaskokemus pysyy laadukkaana, tulee sinun ja henkilöstösi ymmärtää asiakkaan polku yhtenäisenä kohtaamisten ketjuna.

Asiakkaan palvelupolun varrella voi jo nyt istua useita potentiaalisia uudelleen oston hetkiä, jotka nyt jäävät hyödyntämättä tai pullonkauloja, joissa asiakas kokee jäävänsä yksin.

Tyytyväinen asiakas on yleensä myös paremmalla tuulella, mikä vaikuttaa suoraan tutkitusti henkilöstön hyvinvointiin.

Asiakkuuksien johtaminen on asiakaspalvelua parhaimmillaan. Asiakkuuksien suunnitelmallisella johtamisella voit syventää nykyisiä asiakassuhteita, kasvattaa myyntiä ja lisätä henkilöstön tyytyväisyyttä. Asiakkuuksien johtaminen lähtee asiakaspalvelualttiista organisaatiokulttuurista, asiakkaan polun ymmärryksestä ja yrityksenne tulevaisuuden tahtotilan määrityksestä.

"Meidän kannalta tämä oli nappisuoritus. Projekti tehtiin riittävällä tasolla ja riittävällä suuruudella. Suosittelisin ehdottomasti tätä myös muille. Lotan rehellisyys ja tapa toimia toimii. Aito into tekemisessä huokuu."

Asiakkuuksien
Johtaminen

  • Auditoinnin toteuttaminen nykyisen asiakastyytyväisyyden, asiakkaan tarpeiden ja tulevaisuuden haasteiden ymmärtämiseksi
  • Auditoinnin toteuttaminen henkilökunnalle, parhaiden käytäntöjen, heidän tavoitteiden ja tarpeiden kartoittamiseksi
  • Asiakkaasi palvelupolun muotoilu tukemaan yrityksesi asiakkuuksien johtamisen tavoitteita
  • Käytännön lähteiset askeleet asiakkuuden johtamisen tueksi ja konkreettiset toimintaohjeet eri kosketuspisteille
  • Asiakaslähtöiset KPI-mittarit
  • Asiakaskokemuksen jatkuvan kehittämisen suunnitelma osana asiakkuuksien arkipäiväistä johtamista

Hinta alkaen 4200€ + alv

oikea koko johtaminen

Asiakaskokemus-
auditointi

Tiedätkö mitä asiakkaasi ajattelevat sinusta? B2B-Asiakaskokemusauditoinneilla tutkitaan laadullisilla puhelinhaastatteluilla asiakkaidesi nykyisen tyytyväisyyden lisäksi mm. minkälaisia ratkaisuja he toivovat yritykseltäsi tulevaisuudessa ja miksi he valitsivat sinut, eivätkä kilpailijaasi.

Asiakaskokemuksen
Kehittäminen

Etsinnässä kestävä ratkaisu asiakkuuksien kehitykseen ja seurantaan? B2B-asiakkuuksien kehittämisen konsultaatiossa saat yrityksenne tavoitteisiin ja asiakkaidenne palautteisiin perustuvat mittarit sekä seurantasuunnitelman asiakaskokemuksen jatkuvaan kehittämiseen.

Hubspot
Sales

Onko teillä Hubspotin Asiakkuudenhallintatyökalu jo käytössä, mutta sitä ei oikeasti käytetä? Maksatteko jo lisenssistä, jolle ette näe tällä hetkellä hyötyä? Vai oletteko pohtimassa ensimmäisen CRM:n hankkimista myynnin johtamisen työkaluksi? Hubspotin käyttöönotto on silloin palvelu juuri sinulle.