Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 17.11.2021

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Kasvupirtti 3183429-4,
Tapionkatu 11-13, 40200 Jyväskylä,
040 9645775, lotta@kasvupirtti.fi

Palvelun kuvaus: Asiakaskokemusauditointi palvelussa tutkitaan tilaavan asiakasyrityksen (Tilaaja) asiakkaan omille asiakkailleen myymän palvelun asiakaskokemusta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Tilaajan ja Palveluntarjojan (Kasvupirtti) välinen palvelusopimus asiakaskokemushaastatteluista.

Asiakaskokemusauditointi toteutetaan haastattelemalla Tilaajan asiakkaita eli alla ”Haastateltavia”. Tilaaja on asiakassuhteessa Haastateltavien kanssa ja toimittaa Kasvupirtille Haastateltavan eli oman asiakasyrityksensä yhteyshenkilön yhteystiedot sekä antaa Haastateltavalle tiedoksiannon Asiakaskokemusauditoinnista ennen Kasvupirtin yhteydenottoa.

Kasvupirtti haastattelee Haastateltavat ja koostaa tuloksista Tilaajalle tulokset asiakaskokemusauditoinnista.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Tilaavan asiakasyrityksen (Tilaaja) tiedoista tallennetaan yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakasyrityksen tiedoista tallennetaan yrityksen katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, laskutustiedot sekä yrityksen y-tunnus.

Asiakasrekisteriin tallennetaan haastateltavan (Haastateltava) asiakkaan etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä haastatteltavan vastaukset.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Tilaajan tietoja käytetään (katsothan haastateltavien tiedot erikseen alta):

 • Asiakassuhteen hoitamiseen
 • Tilatun palvelun toteuttamiseen ja tuloksien arkistointiin
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Markkinointitarkoituksiin

Haastateltavan asiakkaan tietoja käytetään

 • Asiakkaiden kontaktointiin haastatteluiden sopimiseksi
 • Haastatteluiden toteukseen
 • Haastatteluiden ja vastauksien erittellyyn tilaavalle yritysasiakkaalle

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme Tilaajana sinun henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Haastateltavan tiedot poistetaan viimeistään 6 kuukauden kuluttua ennalta sovitun haastatteluajankohdan loputtua.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme Tilajan tarjoamat laskutustiedot maksupalvelun yhteistyökumppanille laskutuksen mahdollistamiseksi. 

Emme luovuta Haastateltavien tietoja eteenpäin.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana ja haastateltavana sinulla on seuraavat oikeudet sinusta tallennettuihin tietoihin:

 • Tarkistusoikeus
 • Oikaisuoikeus
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Poisto-oikeus

Jos sinulla on kysyttävää aiheesta, laitathan minulle suoraa viestiä!

Ystävällisin terveisin

Lotta Laukkanen