Etsinnässä kestävä ratkaisu asiakkuuksien kehitykseen ja seurantaan? B2B-asiakkuuksien kehittämisen konsultaatiossa dokumentoidaan asiakkuuksien tavoitteet, paneudutaan sisäisiin prosesseihin ja muotoillaan palvelupolkua tukemaan näitä tavoitteita. Lopputuloksena saat juuri teille sopivat mittarit oikeisiin kosketuspisteisiin sekä seurantaan sopivan suunnitelman. 

Asiakaskokemuksen Kehittäminen lähtee asiakaskokemuksen nykytilan ymmärryksestä sekä yrityksenne asiakkuuden johtamisen tavoitteista. Asiakaskokemusta kannattaa kehittää systemaattisesti mittaamalla asiakkaiden tyytyväisyyttä säännöllisesti yrityksellesi tärkeimmissä palvelupolun kosketuspisteissä ja kehittää toimintaa kerätyn tiedon pohjalta.

Kasvupirtissä Asiakaskokemuksen Kehittäminen pohjataan asiakkaasi palvelupolkuun ja yrityksenne tärkeimpiin tavoitteisiin. Asiakaskokemuksen jatkuvan kehittämisenmalli suunnitellaan laadullisten ja numeraalisten mittareiden pohjalle, jolloin yrityksesi saa suurimman hyödyn asiakasta vähiten kuormittamalla tavalla.

B2B-Asiakaskokemuksen Kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka tarvitsee konkreettiset tavoitteet sekä kehityksen mittarit, asianmukaiset henkilöstöresurssit, aikataulutuksen ja oman budjetin toteutuksen mahdollistamiseksi. Tärkeintä kuitenkin on aloittaa.

Kehitys loppuu tyytyväi-
syyteen

"Nyt osataan lähteä porukassa kehittämään toimintaa eteenpäin, kun ei tarvitse enää arvailla mitä asiakas ajattelee ja toivoo."
kuvitus

Asiakaskokemuksen Kehittäminen

Yrityksen tavoitteet, tapreet ja tahtotilat

Mihin suuntaan olette yrityksenä menossa ja missä olette nyt.

Asiakaskokemusauditointi

Avain asiakkaiden laadulliset haastattelut nykyisen asiakaskokemuksen ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi.

Palvelupolku

Asiakaspolun ja sen tärkeimpien kosketuspisteiden dokumentointi.

Kehittämisen vuosikello

Asiakaskokemuksen kehittämisen vuosikello sisältää yrityksen tavoitteiden sekä asiakkaiden palautteiden perusteella valitut KPI-mittarit ja suunnitelman niiden käytöstä.

Hinta alkaen 3200€ + alv

Asiakaskokemus-
auditointi

Tiedätkö mitä asiakkaasi ajattelevat sinusta? B2B-Asiakaskokemusauditoinneilla tutkitaan laadullisilla puhelinhaastatteluilla asiakkaidesi nykyisen tyytyväisyyden lisäksi mm. minkälaisia ratkaisuja he toivovat yritykseltäsi tulevaisuudessa ja miksi he valitsivat sinut, eivätkä kilpailijaasi.

Asiakkuuksien
Johtaminen

B2B-Asiakkuuksien Johtamisen konsultaatiossa rakennetaan asiakkuuksien hoidon suunnitelma eli Account Management Plan, joka perustuu yrityksesi henkilökunnan sekä sen asiakkaiden kokemuksiin parhaista käytännöistä ja kokemuksista.

Hubspot
Sales

Onko teillä Hubspotin Asiakkuudenhallintatyökalu jo käytössä, mutta sitä ei oikeasti käytetä? Maksatteko jo lisenssistä, jolle ette näe tällä hetkellä hyötyä? Vai oletteko pohtimassa ensimmäisen CRM:n hankkimista myynnin johtamisen työkaluksi? Hubspotin käyttöönotto on silloin palvelu juuri sinulle.