Kysymällä sekin selviää

B2B-Asiakaskokemusauditoinneilla tutkitaan haastattelutukimuksen avulla asiakkaidesi nykyisen tyytyväisyyden lisäksi mm. minkälaisia ratkaisuja he toivovat yritykseltäsi tulevaisuudessa ja miksi he valitsivat sinut, eivätkä kilpailijaasi.

Asiakaskokemusauditoinnit on tarkoitettu B2B-liiketoiminnassa toimiville yrityksille ja heidän asiakkailleen. Asiakaskokemusauditointi on myös oiva tapa testata asiakkaasi ajatuksia uudesta liikeideastasi tai toimintatavan muutoksesta.

Asiakaskokemusauditointi on työkalu asiakaskokemuksen nykytilanteen kartoitukseen. Asiakaskokemusauditoinnissa tutkitaan asiakkaan kokemuksia yrityksen palveluista katsoen nykytilan ja menneisyyden lisäksi asiakkaan tulevaisuuden tarpeita.

Asiakaskokemusauditoinnit toteutetaan laadullisina puhelinhaastatteluina yrityksesi asiakkaille. Haastatteluiden runko räätälöidään sopimaan yrityksesi tavoitteisiin ja tarpeisiin sekä asiakkaidesi palvelupolkuun.

Asiakaskokemusauditointien pohjalta sinulle tuotetaan koostetut tulokset ja kehitystoimenpiteet, joiden avulla saat kokonaisvaltaisemman kuvan asiakkuuksiesi nykyisestä tilanteesta ja voit lopettaa arvailun.

  • Yrityksesi tavoitteiden ja palvelupolun mukaisesti räätälöidyt kysymykset
  • Puhelimitse toteutettavat laadulliset haastattelut avainasiakkaillesi
  • Objektiivisesti koostetut tulokset ja kehitysehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Tuloksien ja kehitysehdotusten läpikäynti henkilökuntasi kanssa
"Haastatelija oli perehtynyt hyvin asiaan ja oli erittäin miellyttävä."
"Kiitos, oikein hyvin olit saanut asiat ylös ja voit lähettää eteenpäin. 😊 Ei lisättävää eikä korjattavaa. "
"Mukava, että tällaista tehdään. Tämä oli kyllä kiva kokemus kertoa palautetta ihan näin, eikä lomakkeella."

Lue lisää referenssejä menestystarinoista.

Asiakas-
kokemus-
auditointi

  • Asiakastyytyväisyyden risut ja ruusut
  • Asiakkuuksiesi nykyisten ja tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen
  • Asiakkaiden kokeman lisäarvon oivaltaminen
  • Yrityksesi tavoitteiden pohjalta muotoiltu palvelupolku
  • Korosta asiakkaille heidän tärkeyttään mahdollisuutena henkilökohtaiseen haastatteluun 
  • Asiakkuuksien kehittämisen seuraavat askeleen: Konkreettisia toimenpiteitä
 
Alkaen 1600€ + alv
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Palvelut

Asiakkuuksien
Johtaminen

B2B-Asiakkuuksien Johtamisen konsultaatiossa rakennetaan asiakkuuksien hoidon suunnitelma eli Account Management Plan, joka perustuu yrityksesi henkilökunnan sekä sen asiakkaiden kokemuksiin parhaista käytännöistä ja kokemuksista.

Hubspot
Sales

Onko teillä Hubspotin Asiakkuudenhallintatyökalu jo käytössä, mutta sitä ei oikeasti käytetä? Maksatteko jo lisenssistä, jolle ette näe tällä hetkellä hyötyä? Vai oletteko pohtimassa ensimmäisen CRM:n hankkimista myynnin johtamisen työkaluksi? Hubspotin käyttöönotto on silloin palvelu juuri sinulle.

Asiakaskokemuksen
Kehittäminen

Etsinnässä kestävä ratkaisu asiakkuuksien kehitykseen ja seurantaan? B2B-asiakkuuksien kehittämisen konsultaatiossa dokumentoidaan asiakkuuksien tavoitteet, paneudutaan sisäisiin prosesseihin ja muotoillaan palvelupolkua tukemaan näitä tavoitteita. Lopputuloksena saat teille asiakkaiden palautteisiin perustuvat mittarit sekä seurantaan sopivan suunnitelman.