B2B-ASIAKKUUKSIEN KEHITTÄMISEN TYÖKALUT

PALVELUT

ASIAKASKOKEMUSAUDITOINNIT

Syvempi asiakassuhde rakennettaan ymmärrykselle. Asiakaskokemusauditointi pohjautuu yrityksesi omiin tavoitteisiin ja asiakkaiden asiakaskokemustutkimuksen haastattelukysymykset räätälöidään juuri teidän valitsemallenne asiakaspolulle. 

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN

Asiakkuuksien laadukas johtaminen lähtee organisaatiokulttuurista, asiakkaanpolun ymmärryksestä ja yrityksenne tulevaisuuden tahtotilan määrityksestä. Asiakkaan palvelupolun ymmärtäminen auttaa myös henkilökuntaa hahmottamaan asiakkaan matkan paremmin. 

ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN

Nykyisten asiakkaidesi asiakaskokemuksen jatkuvan kehittämisen suunnittelun tulee pohjautua juuri omien asiakkaidesi palvelupolkuun, sen merkityksellisimpiin kosketuspisteisiin ja tavoitteisiinne. 

STRATEGIANA ASIAKASKOKEMUS

Kilpailukyvyn rakentaminen asiakaskokemuksella on tutkitusti toimiva tapa viedä liiketoimintaa eteenpäin. Jotta asiakaskokemuksella voidaan saavuttaa etua, tulee asiakaskokemustyön olla osana liiketoiminnan kaikkia vaiheita, sitä tulee tutkia säännöllisesti ja kehittää jatkuvasti.

Kasvupirtin asiakaskokemusauditoinnit toteutetaan 9-12 kuukauden välein ja asiakas saa jokaisen tutkimuksen materiaalit itselleen oman toimintansa kehittämisen tueksi. Kasvupirtin kumppanina et jää asiakaskokemuksen kehityksen kanssa yksin.  

Mistä elementeistä B2B-asiakaskokemus koostuu? Lue aiheesta lisää blogista:

VARAA AIKAA NIIN JUTELLAAN!