Kuinka aloittaa B2B-Asiakaskokemuksen kehittäminen?

10-KEINOA ALOITTAA
B2B-ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN

Mistä B2B-asiakaskokemuksen kehittäminen kannattaa aloittaa, ja mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon? Asiakaskokemuksessa ei pyörää ole keksitty uudestaan, kyse on yksinkertaisuudessaan asioiden katsomisesta toisen henkilön silmin.

1.

Tunne asiakkaasi

Määritä minkälaisia asiakkaita teillä on nyt ja mikä on yrityksenne ideaaliasiakasprofiili. Tärkeää on myös erottaa, minkälaisia asiakkaita haluatte saada lisää tulevaisuudessa.

2.

Tavoitteellisuus

Asiakaskokemuksen kehittäminen kannattaa aloittaa tavoitteiden asettamisella. Tavoitteellisuus antaa suuntaa tekemiselle ja toimii tekemisen punaisena lankana.

3.

Mittaaminen

Mittaaminen auttaa seuraamaan asiakaskokemuksen kehitystyön edistymistä ja antaa itsessään etenemiselle virstanpylväitä. Mittaamalla saadaan myös laadukasta dataa toteutetuista toimenpiteistä sekä niiden toimivuudesta.

4.

Kehitä yhdessä

Ota henkilöstö mukaan asiakaskokemuksen kehittämiseen. Mukaan ottaminen ei vain sitouta henkilöstöä asiakaskokemuksen ääreen vaan tarjoaa oivan mahdollisuuden hyödyntää kollektiivista älykkyyttä yrityksessänne. Miten voisimme tehdä asioita vieläkin paremmin? Yksilön on myös tärkeä ymmärtää, mikä vaikutus hänen toiminnallaan on asiakkaan palvelupolun onnistumiseen eli mitä roolia hoidan?

5.

Panosta viestintään

Muista myös sisäinen avoin viestintä. Sisäisen viestintä voi olla paljon muutakin kuin sovittuja päivämääriä ja asioita. Sisäisellä viestinällä sidot henkilöstöä yrityksesi tarinan ääreen ja viet yritystäsi eteenpäin

6.

Karsi ja tehosta

Sisäisten niin kuin myös ulkoisten prosessien kehitys voi olla asiakaskokemustyötä. Vanhentuneet prosessit eivät vain sido turhaa työaikaa ja aiheuta näin kustannuksia, vaan ovat usein myös epäluotettavia. Turhat prosessin osat kannattaa karsia pois, jos ne eivät tuo asiakkaalle lisäarvoa. Voidaanko prosesseja automatisoida tai tuoda automaatiota osaksi helpottamaan tehtäviä ja tuomaan luotettavuutta?

7.

Tunnista tulevaisuuden signaalit

Asiakasrajapinnasta kannattaa myös haistella asiakkaiden muutostarpeet ja signaalit tulevaisuuden tarpeista. Mitä sellaista tilataan tai kysellään, mitä ei vielä tarjota? Voisiko tästä löytyä uusi tulevaisuuden markkinarako?

oikeakoko auditointi

8.

Käytöstavat

Arjen tekemisessä, kaikki lähtee perusteista, joten käytöstavat kunniaan. Kohteliaisuus ja rehellisyys luovat hyvät lähtökohdat kaikkiin (asiakas)kontakteihin.

9.

Kuuntele

Kuuntelu on tärkeää niin sisäisessä, kuin ulkoisessakin viestinnässä. Kuuntelu on ainoa keino päästä kurkistamaan toisen ihmisen ajatuksiin, se on siis avain ensiarvoisen tärkeän tiedon pariin. Kuunnelluksi tuleminen on myös ihmissuhteissa luottamusta herättävä tunne ja se siksi myös lisää esimerkiksi asiakasuskollisuutta.

10.

Älä aliarvio palvelusi herättämiä tunteita

Tunteet jättävät voimakkaan muistijäljen, joka merkitsee etenkin silloin, kun asiakkaasi miettii mistä hän ostaa palvelua seuraavalla kerralla. Mikä on asiakkaallesi yhteistyönne mukavin hetki – entä mikä hetki turhauttaa tai aiheuttaa harmaita hiuksia?